Administrujemy miejskimi słupami ogłoszeniowymi w BartoszycachPlakatowanie odbywa się w poniedziałki, środy i piątki. Plakaty rozwieszamy wyłącznie w miejscach dozwolonych. W powiecie bartoszyckim na ogólnodostępnych tablicach i słupach ogłoszeniowych, natomiast w Bartoszycach na naszych 17 słupach ogłoszeniowych.

Plakaty należy dostarczyć minimum na dzień przed terminem rozwieszenia.
 Prosimy o dostarczenie większej liczby plakatów, na wypadek bezprawnego zaklejenia, zniszczenia czynnikami atmosferycznymi bądź działaniem osób trzecich, za które administrator nie odpowiada.

Plakaty zostaną wywieszone po dokonaniu opłaty.
Minimalny okres wywieszenia plakatów w Bartoszycach wynosi 1 tydzień.
W powiecie bartoszyckim opłata jest równoznaczna z jednorazowym umieszczeniem plakatu bez kontroli czasu ekspozycji.

KODEKS WYKROCZEŃ Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je
na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

 

Mapa słupów ogłoszeniowych

mini mapa bartoszyce plakaty2

Kliknij, aby powiększyć 

Słup ogłoszeniowy nr 1

1

Słup ogłoszeniowy nr 2

2

     

Słup ogłoszeniowy nr 3

3

Słup ogłoszeniowy nr 4

4

Słup ogłoszeniowy nr 5

5

     

Słup ogłoszeniowy nr 6

6

Słup ogłoszeniowy nr 7

7

Słup ogłoszeniowy nr 8

8

     

Słup ogłoszeniowy nr 9

9

Słup ogłoszeniowy nr 10

10

Słup ogłoszeniowy nr 11

11

     

Słup ogłoszeniowy nr 12

12

Słup ogłoszeniowy nr 13

13

Słup ogłoszeniowy nr 14

14

     

Słup ogłoszeniowy nr 15

15

Słup ogłoszeniowy nr 16

16

Słup ogłoszeniowy nr 17

17

 

Cennik rozwieszenia plakatów

BARTOSZYCE - 17 słupów

Cena za 1 plakat na 1 punkcie - 7 dni ekspozycji

POWIAT BARTOSZYCKI - 15 słupów + 69 tablic ogłoszeniowych

Cena za jednorazowe rozwieszenie bez kontroli czasu ekspozycji

Format A0
(84 x 119 cm)
19,00 zł

Format A1
(59 x 84 cm)
14,00 zł

Format A2
(42 x 59 cm)
10,00 zł

Format A3
(30 x 42 cm)
8,00 zł

Format A4
(21 x 30 cm)
7,00 zł

Format A5
(15 x 21 cm)
6,00 zł

Gmina Bartoszyce
25 plakatów
240 zł

Gmina Bisztynek
20 plakatów
140 zł

Gmina Górowo Ił.
34 plakaty
190 zł

Gmina Sępopol
18 plakatów
150 zł

Format C0
(92 x 130 cm)
19,50 zł

Format C1
(65 x 92 cm)
14,50 zł

Format C2
(46 x 65 cm)
10,50 zł

Format C3
(32 x 46 cm)
8,50 zł

Format C4
(23 x 32 cm)
7,50 zł

Format C5
(16 x 23 cm)
6,50 zł

2 słupy - 4 plakaty
Bezledy, Żydowo

21 tablic - 21 plakatów
Osieka, Krawczyki x2, Minty, Galiny x2, Łabędnik, Sokolica x2, Gruda, Maszewy, Wardomy, Okopa, Borki Małe, Wojciechy x2, 
Bezledy x2, Kiertyny małe, Kromarki, Łapkiejmy.
3 słupy - 6 plakatów
Bisztynek x3

14 tablic - 14 plakatów
Wozławki, Bisztynek, Sątopy x2, Sątopy-Samulewo x4, Wojkowo x2, Grzęda, Janowiec, Łędławki, Paluzy.

7 słupów - 14 plakat
Górowo Ił. x6, Kamińsk 

20 tablic - 20 plakatów
Bądle, Piasek, Wiewiórki, Deksyty, Piasty Wielkie, Worławki, Wągniki, Bukowiec, Kandyty x2, Skarbiec, Stega Mała, Dzikowo Ił., Kamińsk x2, Gruszyny, Zielenica, Pieszkowo x2, Piaseczno.

3 słupy - 6 plakatów
Sępopol x3


14 tablic - 14 plakatów

Wiatrowiec x2, Rygarby, Sępopol x2, Romankowo, Miedna, Masuny x2, Dzietrzychowo, Smolanka, Liski, Przewarszyty, Judyty

Format B0
(100 x 141 cm)
20,00 zł

Format B1
(70 x 100 cm)
15,00 zł

Format B2
(50 x 71 cm)
11,00 zł

Format B3
(35 x 50 cm)
9,00 zł

Format B4
(25 x 35 cm)
8,00 zł

Format B5
(18 x 25 cm)
7,00 zł

Rabat 10% za minimum 14 dni ekspozycji  /  rabat 20% za minimum 28 dni ekspozycji  
1 plakat „B1” na dachu słupa ogłoszeniowego - 7 dni EKSPOZYCJI - 20 zł